ภาษาไทย  English

คำถามที่พบบ่อย :


[1] การตรวจสอบเครื่อง Laptop ของคุณว่าเชื่อมต่อเครือข่าย TOT_WiFi หรือไม่ [Window Vista]

[2] การเชื่อมต่อเครื่อง Laptop ของคุณเข้ากับเครือข่าย TOT_WiFi [Window Vista]

[3] เครื่อง Laptop ต่อเข้ากับเครือข่าย TOT_WiFi แล้วแต่ไม่ได้หน้า Login [Window Vista]

- set Laptop ของท่านให้รับค่า IP Address จากระบบ
-set Laptop ของท่านไม่ให้ใช้ Proxy server [Window XP,Vista]
[4] การ Login เข้าสู่ระบบ TOT WiFi [All OS]

[5] บริการ TOT WiFi และ TOT HotSpot แตกต่างกันอย่างไร

[6]วิธีตรวจสอบ Account ที่ซื้อผ่านบัตรเครดิต

[7]วิธีตรวจสอบ Account ที่ซื้อผ่าน TOT Prepaid

[8]วิธีตรวจสอบ Account ที่ซื้อผ่าน TOT Postpaid

[9]วิธีเข้าตรวจสอบ Account Problem และ Check Username/Password ของบัตร TOT WiFi และ TOT HotSpot
[1] การตรวจสอบเครื่อง Laptop ของคุณว่าเชื่อมต่อเครือข่าย TOT_WiFi หรือไม่ [Window Vista]

 • ถ้าสัญลักษณ์   ณ Task bar ปรากฎ แสดงว่าการเชื่อมต่อไม่สำเร็จ
 • เมื่อสัญลักษณ์  ปรากฎ แสดงว่าการเชื่อมต่อสำเร็จ เมื่อเอา Mouse ไปชี้ จะแสดงกล่องข้อความ Currently Connect to TOT_WiFi


  [2] การเชื่อมต่อเครื่อง Laptop ของคุณเข้ากับเครือข่าย TOT_WiFi [Window Vista]

 • Double Click สัญลักษณ์   ณ Task bar
 • เครื่อง Laptop ของคุณ จะเปิด Window ใหม่ขึ้น
 • Click  Connect to a network
 • Double Click  TOT_WiFi
 • Click  Connect Anyway
 • เครื่อง Laptop ของคุณจะพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่าย TOT_WiFi
 • เลือกที่ Save this network และปิด Window นี้ลง
 • เมื่อสัญลักษณ์  ปรากฎ แสดงว่าการเชื่อมต่อสำเร็จ


  [3] เครื่อง Laptop ต่อเข้ากับเครือข่าย TOT_WiFi แล้วแต่ไม่ได้หน้า Login [Window Vista]

  Step 1 : set Laptop ของท่านให้รับค่า IP Address จากระบบ
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อตาม [1] และ [2]
 • Click สัญลักษณ์   ณ Task bar
 • Click Network and Sharing Center
 • Double Click Wireless Network Connection
 • Click Properties
 • Click Continue
 • Double Click Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
 • เลือก Obtain an IP address automatically
 • เลือก Obtain an DNS address automatically
 • Click OK และปิด window ลง
  Step 2 : set Laptop ของท่านไม่ให้ใช้ Proxy server [Window XP,Vista]
 • เปิด Internet Explorer
 • Click Tool เลือก Internet Options
 • เลือก tab Connection
 • Click LAN Setting
 • เลือก Automatically detect settings
 • ไม่เลือก use a proxy server for your LAN
 • Click OK และปิด window ลง
 • เปิด Internet Explorer และ พิมพ์ www.google.com ระบบจะเปิดหน้า เวบ Login โดยอัติโนมัติ
  [4] การ Login เข้าสู่ระบบ TOT WiFi [All OS]
 • เปิด Web Browser
 • กรอกชื่อเวบใดๆก็ได้ ใน Address Bar ของ Web Browser แล้วกด Enter
 • ระบบจะส่งหน้าเวบให้ Login โดยอัติโนมัติ

  Login Page
 • ในกรณีที่ใช้ TOT WiFi หลังจากใส่ Username และ Password แล้วให้เลือก Drop down เป็น TOT WiFi

  TOT Wifi
 • ในกรณีที่ใช้ TOT Prepaid ใส่หมายเลข 14 หลัก ในช่อง Username แล้วให้เลือก Drop down เป็น TOT Prepaid
  TOT Prepaid
 • Click Signin


  [5] บริการ TOT WiFi และ TOT HotSpot แตกต่างกันอย่างไร

  TOT HotSpot และ บริการ TOT WiFi ต่างก็เป็น Wireless Broadband service โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐาน IEEE 802.11b/g WiFi Wiless LAN เช่นเดียวกัน

  ทั้งนี้ TOT Wi Fi เป็น Brand ที่เหมาะกับ นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการใช้งาน อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ตามสถานที่ให้บริการ ดังนี้ ร้าน McDonald บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ร้านกาแฟดอยตุง โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซิเนเพล็ก TOT Shop และ ศูนย์บริการลูกค้าของ ทีโอที (สามารถดูสถานที่ให้บริการได้ที่ นี่) ผู้ใช้จะได้รับการบริการด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ 1 Mbps ช่องทางในการซื้อบัตร TOT WiFi จะสามารถซื้อได้โดย การซื้อบัตร TOT WiFi ณ จุดให้บริการ หรือ จากการซื้อบัตรออนไลน์ผ่านเวบไซท์ www.totwifi.com โดยสามารถใช้ TOT Prepaid TOT Postpaid หรือ บัตรเครดิตได้

  บริการ TOT HotSpot เป็น Brand ที่เหมาะกับนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ณ โรงแรม สนามบิน และศูนย์ประชุมระดับชาติที่ให้บริการ เช่น โรงแรมโนโวเทล สยาม สนามบินนานาชาติดอนเมือง สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ สนามบินนานาชาติภูเก็ต ศูนย์การประชุมอิมแพ๊ค ศูนย์การประชุมชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ (สามารถดูสถานที่ให้บริการได้ที่ นี่) โดยผู้ใช้จะได้รับบริการด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ 2 Mbps นอกจากนั้น ผู้ใช้บริการ TOT HotSpot ยังสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงได้ในสถานที่ที่ให้บริการ TOT WiFi ได้ ช่องทางในการซื้อบัตร TOT HotSpot จะสามารถซื้อได้โดย การซื้อบัตร TOT HotSpot ณ จุดให้บริการ หรือ จากการซื้อบัตรออนไลน์ผ่านเวบไซท์ www.tothotspot.com โดยสามารถใช้บัตรเครดิตได้

  [6]วิธีตรวจสอบ Account ที่ซื้อผ่านบัตรเครดิต
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบการใช้งานได้โดยนำ Username และ Password มาตรวจสอบที่นี่ • [7]วิธีตรวจสอบ Account ที่ซื้อผ่าน TOT Prepaid

 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบการซื้อบัตรได้โดยนำรหัสบัตรตัวเลข 14 หลัก มาตรวจสอบที่นี่ • [8]วิธีตรวจสอบ Account ที่ซื้อผ่าน TOT Postpaid

 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบการใช้งานได้โดยนำ Username และ Password มาตรวจสอบที่นี่ • [9]ตรวจสอบ Account Problem และ Check Username/Password ของบัตร TOT WiFi และ TOT HotSpot

 • เปิดหน้าต่าง www.totwifi.com/th/indexwifi.php

 • กรอก Username และ Password ตามรูป

 • enter


 • ระบบจะแสดงข้อมูล Account ดังรูป

 • show usage


 • เมื่อ Click Detail ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดการใช้งาน ดังรูป

 • detail


 • ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยน Password ได้จากการ Click Change Password จากขั้นตอนที่ 2

 • change password