ไทย | ENG
ยินดีต้อนรับสู่การลงทะเบียน Account

     ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 26 กำหนดให้ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และข้อมูลผู้ใช้บริการ

     บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ดำเนินการลงทะเบียนก่อนใช้งาน


กรุณาเลือกชนิด Account ของท่าน (Click ที่รูปเพื่อไปลงทะเบียน)

TOT ThaiNet TOT WiFi TOT Prepaid
บัตร TOT ถนนไร้สาย บัตร TOT Wi-Fi ขึ้นต้นด้วย : ตัวเลข 14 หลัก